Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató)

 

A www.nagyredeiszolok.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) üzemeltetője, a ”Nagyrédei Szőlők” Borforgalmazó Kft ezúton tájékoztatja a felhasználókat a weboldal üzemeltetésével és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával összefüggésben végzett adatkezelésre vonatkozó információkról, elvekről és szabályokról.

A Tájékoztatóra az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók.

 

Az adatkezelő adatai:

Név: ”Nagyrédei Szőlők” Borforgalmazó Kft.  ( a továbbiakban mint adatkezelő)

Cím: 3214 Nagyréde, Borászati üzem 0210/1

Elérhetőség: http://nagyredeiszolok.hu/index.php/hu/elerhetosegeink

 

A weboldal használatának megkezdésével, illetve a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatlap kitöltésével a felhasználók (a továbbiakban Felhasználó) önként bocsájtják adataikat az Adatkezelő rendelkezésére és egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott adatokat a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. Az Adatkezelő jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatja az erre vonatkozó hirdetmény Weboldalon történő közzététele mellett.

A weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások és a teljesítésük céljából kezelt adatok köre A weboldal szabadon látogatható, anélkül, hogy a Felhasználó bármilyen információt megadna magáról. A kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához a következő személyes adatokra van szükségünk:

 

Hírlevél igénylése esetén:

- Név

- E-mail cím

 

Az adatkezelés célja:

A Felhasználó által rendelkezésünkre bocsájtott adatokat kizárólag a weboldal működtetésének és a kapcsolódó szolgáltatások minél magasabb színvonalon történő teljesítése céljából kezeljük, így különösen:

  • A weboldalon keresztül történő megrendelések nyilvántartása és teljesítése
  • A Felhasználóval történő kapcsolattartás, így a Felhasználók részéről felmerülő kérdések megválaszolása, problémák gyors, hatékony kezelése, ajánlatkérésekkel, megrendelésekkel kapcsolatos egyeztetések, stb.

 

”Nagyrédei Szőlők” Borforgalmazó Kft. elektronikus hírlevél küldése, melynek célja a felhasználók tájékoztatása a pincészet aktuális híreiről, eseményeiről, termékeiről, kedvezményes vásárlási lehetőségekről, stb.

 

Az adatkezelés jogalapja és időtartama:

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. A weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18 év feletti felhasználók jogosultak! A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg, ellenkező esetben az érintett hozzájárulásának megszerzése a felhasználó kötelezettsége.

Az Adatkezelő az adatokat addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri, adatai törlését vagy nem vonja vissza hozzájárulását.

Az adatfeldolgozásba bevont szolgáltatók köre

Az adatkezelés céljának megvalósításához, a honlap üzemeltetéséhez és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítéséhez a következő szolgáltatókat vesszük igénybe (továbbiakban együtt Adatfeldolgozók):

A hírlevél igénylésekor közölt adatok feldolgozást, tárolását és a hírlevelek kiküldésére a www.mailchimp.com címen elérhető hírlevél küldő szolgáltatást használjuk.

Az adatok feldolgozását minden más esetben a ”Nagyrédei Szőlők” Borforgalmazó Kft. végzi.

Az Adatfeldolgozók változása esetén az Adatszolgáltató ennek megfelelően módosítja jelen Tájékoztatót.

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait az itt felsorolt Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek kifejezett jogszabályi kötelezettség hiányában harmadik félnek nem adja át.

 

Adatvédelmi intézkedések

Az Adatkezelő az Adatfeldolgozók bevonásával az adatokat elektronikusan tárolja és technikai és eljárási szempontból is megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá, hogy az adatok jogosulatlan rögzítését, megváltoztatását, felhasználását, törlését illetve az adatok véletlen sérülését és megsemmisülését megakadályozza.

Az Adatkezelő az adatokhoz való hozzáférést jogosultsághoz köti, és csak olyan személyeknek ad jogosultságot, akik munkakörükben részt vesznek az adtakezelés céljának megvalósításában. Az Adatfeldolgozóknak csak azokhoz az adatokhoz biztosítunk hozzáférést, melyek az adatkezelés céljának megvalósításában vállalt feladatuk teljesítéséhez szükségesek. Az adatok megadásával egyidejűleg a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő az erre vonatkozó szándék és elvárható óvintézkedések ellenére az adatok védelmét teljes mértékben nem tudja garantálni, ezért az adatvédelmi intézkedések ellenére bekövetkező jogosulatlan adatszerzés következményeiért nem vállal felelősséget.

 

A Felhasználó jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

A Felhasználó http://nagyredeiszolok.hu/index.php/hu/elerhetosegeink oldalon az üzenetküldési funkció segítségével bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint arról hogy az Adatkezelőn kívül kik és milyen célból kapták meg az adatait. Az Adatkezelő a kérelemre annak beérkezésétől számított 30 napon belül válaszol.

 

A Felhasználó bármikor kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését a http://nagyredeiszolok.hu/index.php/hu/elerhetosegeink oldalon az üzenetküldési funkció segítségével. Ebben az esetben az Adatkezelő haladéktalanul törli a Felhasználót az adatbázisából.

A Felhasználó bármikor jelezheti, hogy nem szeretne több hírlevelet kapni a hírlevelek végén található linkre kattintva, vagy a http://nagyredeiszolok.hu/index.php/hu/elerhetosegeink oldalon az üzenetküldési funkció segítségével.

Ebben az esetben az Adatkezelő haladéktalanul törli a Felhasználót a hírlevél adatbázisból, de a weboldalhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások tekintetében továbbra is kezelheti a Felhasználó adatait.

 

A Weboldal használata során gyűjtött egyéb információk

A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő saját és külső szolgáltatók (Google) által kezelt cookie-kat használjon a Weboldalon a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. A cookie-k kis szöveg fájlok, amelyek a Weboldal küld a Felhasználó számítógépére. Ezek a kisméretű fájlok a Felhasználó merevlemezén tárolódnak és a Weboldal használata során automatikusan rögzítik a Felhasználó számítógépének egyes adatait.

A saját kezelésű cookie-k kizárólag a Weboldal egyes funkcióinak (kereső, kosár) hatékony, gyors működését segítik elő.

Az Adatkezelő a Google által kezelt cookie-kat a Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban alkalmazza a Weboldalon. A cookie-k által gyűjtött adatok alapján a Google

Analytics szolgáltatás segítségével az Adatkezelő számára lehetőség nyílik olyan információk nyomon követésére, mint például a Weboldalon történő látogatások száma, átlagos időtartama, a régi és az új

Felhasználók aránya, a megtekintett oldalak száma, stb. A Weboldal használatának elemzéséből származó információkat az Adatkezelő a Weboldal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, üzleti döntések meghozatala érdekében használja fel.

A Google ezeket az információkat saját szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google Analytics adatkezelési és adatvédelmi szabályairól a Google Analytics rendelkezik. (http://www.google.com/analytics/terms/hu.html) A cookie-k segítségével gyűjtött adatok a Felhasználó egyéb személyes adataival nem kapcsolódnak össze, így ezen adatok alapján a felhasználó azonosítása nem lehetséges.

 

A Felhasználó az internetböngésző beállításaiban korlátozhatja vagy megtagadhatja a cookie-k fogadását. A saját kezelésű cookie-k szerepével kapcsolatban leírtaknak megfelelően a cookie-k letiltása hatással lehet a Weboldal egyes funkcióinak működésére.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz, hogy adatait jogszerűen kezelje. Kérjük, ha ezzel kapcsolatban észrevétele van, vagy bármilyen kérdése, aggodalma merül fel, jelezze nekünk a http://nagyredeiszolok.hu/index.php/hu/elerhetosegeink oldalon az üzenetküldési funkció segítségével és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot az esetleges problémák mielőbbi megoldása érdekében. A felhasználó az információs önrendelkezés és a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22C) vagy bírósághoz fordulhat.

Termékeink megtalálhatóak:

Mintaboltunk mind viszonteladó partnereinket, mind lakossági vásárlóinkat szeretettel várjuk.
     

 

© 2017 "Nagyrédei Szőlők" Borforgalmazó Kft. Minden jog fenntartva.

Please publish modules in offcanvas position.